20140409

Chècu Dü


Chècu Dü: persona dai gusti antiquati; 
l'è an vastì dal Chècu Dü: è un indumento decisamente 'fuori moda; 
ténp d'Chècu Dü: vecchi tempi, bei tempi andati (dal soprannome 'dialettale' dell'Imperatore Francesco II d'Austria).

 
minima template © bowman | indormia custom